Informatie over chiropractoren en de praktijk in Hoorn

Wanneer mag iemand als chiropractor werken? Wat is het verschil tussen een manueel therapeut en chiropractor? En wat is het laatste nieuws van Praktijk Chiropractie Hoorn? Op al deze vragen vindt u hier het antwoord. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met de praktijk.

Neem direct contact op

De opleiding

De chiropractoren van Praktijk Chiropractie Hoorn hebben de studie in Bournemouth, Engeland gevolgd aan de Anglo-European College of Chiropractic (AECC). Na het met goed gevolg afleggen van alle examens is de graad Bachelor of Science (BSc) of Master of Chiropractic verleend door de Universiteit aan de chiropractoren werkzaam bij Praktijk Chiropractie Hoorn. De eerste twee jaar van deze opleiding zijn puur academisch. Het derde en vierde jaar zijn steeds meer praktisch gericht. Alle behandeltechnieken worden op medestudenten geoefend. Het laatste jaar is voornamelijk een praktijkjaar waar onder strenge begeleiding in de kliniek wordt gewerkt. De kliniek is verbonden aan het college en de grootste chiropractische kliniek in Europa.

De chiropractor werkzaam in Praktijk Chiropractie Hoorn  is:

 • Tjaak Schuring, BSc., D.C. (eigenaresse)

Eerstelijns-zorgaanbieders

Chiropractoren zijn opgeleid als eerstelijns-zorgverleners. De opleiding omvat onder andere ook de radiodiagnostiek. Dit houdt in dat chiropractoren volledig zijn opgeleid om röntgenfoto's te maken en af te lezen.

Na de studie succesvol te hebben afgerond, is er in Nederland een eenjarig programma ingesteld: Graduate Education Programme (GEP). In dit jaar wordt zelfstandig gewerkt, maar is er altijd een ervaren collega in de buurt. Dit programma wordt afgesloten met een (praktijk)examen, waarna de titel D.C. (Doctor of Chiropractic) gevoerd mag worden.

Nieuws van Chiropractie Hoorn

Beleid rondom het coronavirus / SARS-CoV-2 

Per begin maart 2021 is de praktijk weer geopend! We zijn een hele tijd dicht gemoeten vanwege de maatregel die is doorgevoerd door de beroepsvereniging, de Nederlandse Chiropractoren Associatie, naar aanleiding van de persconferenties van maandag 14 december 2020  en de verlenging over het beleid rondom het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Het doel van de maatregel is om de verspreiding van het virus te vertragen. 

Wij houden ons uiteraard aan de aanbevelingen van het RIVM! Wij willen u erop wijzen dat wij nauwlettend de richtlijnen rondom hygiëne volgen. Verder zullen we erop toezien dat in de planning zo min mogelijk mensen tegelijkertijd op de praktijk aanwezig zullen zijn. We verwachten van onze patiënten ook dat ze zich aan een aantal extra regels houden.

U bent welkom als:

 

1) u niet hoest/niest en geen keelpijn hebt

2) u geen verhoging of koorts hebt

3) u niet in contact bent geweest in de laatste 2 weken met iemand die ziek is.

 

We vragen u ook geen (onnodige) extra personen mee te nemen naar de praktijk, die zijn nu even niet welkom.  Kom a.u.b. op de afgesproken tijd, niet te vroeg en zeker niet te laat. Als laatste vragen we u respect te hebben voor uzelf en eenieder en dus de anderhalve meter afstand aan te houden (dit kan uiteraard niet tijdens de behandeling zelf).   

Dag tegen rugpijn

Dag tegen rugpijn 3 november

Bij Praktijk Chiropractie Hoorn kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende rugscreening (20 minuten) op de dagen dat we geopend zijn. Bel met 0229 - 212 438 voor zo'n afspraak.

http://www.dagtegenrugpijn.nl/

Wijzigingen in chiropractoren

Jammer genoeg heeft Lynelle van Tonder besloten te willen verhuizen naar een ander deel van Nederland en is zij gestopt bij Praktijk Chiropractie Hoorn. Ook Madelon Bredie is niet meer werkzaam in Hoorn.

Wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe chiropractor om de plek van Lynelle en Madelon op te vullen. Op dit moment is alleen Tjaak Schuring als chiropractor werkzaam op de maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen. Het kan dus zijn dat u langer moet wachten dan wenselijk om een afspraak in te plannen. Excuus daarvoor.

Sponsoring Het BeterBoek

Wij nemen al meerdere jaren deel aan het maatschappelijke zorgproject 'Het BeterBoek' voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Westfriesgasthuis in Hoorn.
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Wij dragen een steentje bij zodat kinderen, die opgenomen of behandeld worden, gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt krijgen!

Tjaak Schuring

Tjaak Schuring

Chiropractor en eigenaresse

SCN nr 55

Assistente Hilda

Hilda 

Assistente 

Assistente Ellen

Ellen

Assistente 

Veelgestelde vragen

Hier geven we antwoord op de twee meest gestelde vragen aan onze chiropractoren.

 Wat is dat geluid dat ik bij de behandeling zo af en toe hoor?

Tijdens de behandeling worden onder meer gewrichten opgerekt om ze weer soepel te laten bewegen. Dit oprekken kan gepaard gaan met een geluid dat te vergelijken is met als u uw vingers zou knakken. U kunt het ook vergelijken met het ontkurken van een champagnefles. Er staat een druk op de fles en wanneer de kurk van de fles wordt gehaald, komt die druk met een 'pop' vrij. Hoe harder de fles van tevoren geschud is, hoe hoger de druk en hoe harder de knal. Bij de behandeling gaat het absoluut niet om het geluid, het gaat erom dat het gewrichtje goed wordt opgerekt. Bij bepaalde technieken geeft dit soms een geluidje, de ene keer luider dan de andere keer.

Wat is het verschil tussen een manueel therapeut en een chiropractor?

Een manueel therapeut is een (fysio)therapeut die een deeltijd vervolgopleiding heeft gevolgd in manipulatieve of mobiliserende technieken. Het opleidingsniveau van een manueel therapeut is hoger beroepsonderwijs (hbo). Tot 2006 had een patiënt een verwijsbrief van de huisarts nodig om behandeld te worden door een fysio- of manueel therapeut.

Chiropractie is een 5 jaar durende voltijd academische studie. De chiropractor is opgeleid als eerstelijns-behandelaar en heeft dus geen verwijsbrief nodig van uw huisarts. Het verschil tussen deze twee is niet alleen het opleidingsniveau, maar ook het karakter van de opleidingen ligt uiteen. De technieken zijn per manueel therapiecursus verschillend en men wordt geacht de technieken in eigen praktijk te gaan implementeren met gelimiteerde praktische ervaring. Terwijl de opleiding tot chiropractor is gericht op praktijkervaring.

Een chiropractor heeft bovendien de beschikking over veel verschillende technieken: van hele lichte voor baby's en ouderen tot stevigere voor gezonde twintigers en dertigers.

Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Om een optimale service te kunnen garanderen is het noodzakelijk om een aantal afspraken te maken waar zowel u als wij ons aan moeten houden. Daarom vragen wij u de volgende punten aandachtig door te lezen.

 

1. Afspraak en Betalingsvoorwaarden

1.1. Indien u verhinderd bent, dient u ons hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen, anders zullen we genoodzaakt zijn u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelende chiropractor of de tijd in rekening gebracht wordt.

1.2. Annulering dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Annuleringen via antwoordapparaat en e-mail zijn pas definitief als deze door ons zijn bevestigd.

1.3. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afgesproken consult behoudt de praktijkeigenaar zich het recht voor 100% van het tarief aan u in rekening te brengen.

1.4. Wij vragen u bij wijzigingen ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik, adres of verzekering dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de chiropractor of assistente.

1.5. Wij behouden ons het recht om een afspraak tijdig te verzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adres- en telefoongegevens, zodat wij u tijdig kunnen bereiken wanneer er wijzigingen zijn in uw afspraak of behandelplan.

 

2. Behandeling

2.1. De wijze waarop de behandeling gaat plaatsvinden wordt voorafgaand aan de behandeling door de chiropractor aan u uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden.

2.2. De chiropractor zal in samenspraak met u een zo optimaal mogelijk behandelplan uitwerken. Indien u om de één of andere reden een voorgestelde behandeling niet wenst, zal dit worden opgetekend in uw patiëntendossier. U bent namelijk zelf volledig verantwoordelijk voor uw afwijkende keuze van behandeling.

 

3. Vergoeding van Consulten

3.1. De kosten van chiropractie worden door de meeste verzekeraars via een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent.

3.2. U bent zelf verantwoordelijk om uzelf op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Indien niet alles geheel duidelijk is, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

4. Praktische Huisregels

4.1. De praktijk werkt volgens bepaalde richtlijnen en van daaruit zijn er in de praktijk een aantal duidelijke huisregels opgesteld die structuur bieden aan cliënten, bezoekers en medewerkers. Het doel is om voor alle betrokkenen een duidelijke, veilige en prettige omgeving te creëren of behouden.

4.2. De praktijk is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen in of rond het pand.

4.3. Wilt u uw fiets of auto dusdanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen? De auto dient in een parkeervak te worden geparkeerd. Ter waarschuwing: er worden regelmatig boetes uitgedeeld aan auto’s die niet correct staan rond de praktijk.

4.4. Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk.

4.5. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, de BHV-er of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

5. Openingstijden en Bereikbaarheid van de Praktijk

De praktijk is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend en telefonisch bereikbaar op nummer 0229 - 212 438 van 8:00 tot 18:00 uur. Wanneer door omstandigheden of feestdagen de tijden zijn veranderd zal dat te horen zijn bij het bericht op het antwoordapparaat. Indien wij niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden kunt u een bericht en uw telefoonnummer inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons ook contacten via info@chiro.nl 

 

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op, de medische gegevens alleen op papier. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons mocht er iets mis zijn gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij zijn verplicht ons te houden aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor gegevens die van derden ontvangen zijn.

Praktijk Chiropractie Hoorn
De Huesmolen 162
1625 HW  Hoorn

KVK: 37152537

Openingstijden

Maandag       08:00 - 18:00
Dinsdag          08:00 - 18:00
Donderdag    08:00 - 18:00
Vrijdag             08:00 - 18:00

gesloten op:

Woensdag - zaterdag - zondag

Wij gebruiken cookies op onze website om uw ervaring te optimaliseren. Door op ‘Ja, ik accepteer cookies’ te klikken of door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons cookiebeleid. U kunt de instellingen voor uw cookiebeleid op ieder moment bijwerken via uw browserinstellingen.