Om een optimale service te kunnen garanderen is het noodzakelijk om een aantal afspraken te maken waar zowel u als wij ons aan moeten houden. Daarom vragen wij u de volgende punten aandachtig door te lezen.

1. Afspraak en Betalingsvoorwaarden

1.1. Indien u verhinderd bent, dient u ons hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen, anders zullen we genoodzaakt zijn u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelende chiropractor of de tijd in rekening gebracht wordt.

1.2. Annulering dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Annuleringen via antwoordapparaat en e-mail zijn pas definitief als deze door ons zijn bevestigd.

1.3. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afgesproken consult behoudt de praktijkeigenaar zich het recht voor 100% van het tarief aan u in rekening te brengen.

1.4. Wij vragen u bij wijzigingen ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik, adres of verzekering dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de chiropractor of assistente.

1.5. Wij behouden ons het recht om een afspraak tijdig te verzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adres- en telefoongegevens, zodat wij u tijdig kunnen bereiken wanneer er wijzigingen zijn in uw afspraak of behandelplan.

2. Behandeling

2.1. De wijze waarop de behandeling gaat plaatsvinden wordt voorafgaand aan de behandeling door de chiropractor aan u uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden.

2.2. De chiropractor zal in samenspraak met u een zo optimaal mogelijk behandelplan uitwerken. Indien u om de één of andere reden een voorgestelde behandeling niet wenst, zal dit worden opgetekend in uw patiëntendossier. U bent namelijk zelf volledig verantwoordelijk voor uw afwijkende keuze van behandeling.

3. Vergoeding van Consulten

3.1. De kosten van chiropractie worden door de meeste verzekeraars via een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent.

3.2. U bent zelf verantwoordelijk om uzelf op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Indien niet alles geheel duidelijk is, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

4. Praktische Huisregels

4.1. De praktijk werkt volgens bepaalde richtlijnen en van daaruit zijn er in de praktijk een aantal duidelijke huisregels opgesteld die structuur bieden aan cliënten, bezoekers en medewerkers. Het doel is om voor alle betrokkenen een duidelijke, veilige en prettige omgeving te creëren of behouden.

4.2. De praktijk is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen in of rond het pand.

4.3. Wilt u uw fiets of auto dusdanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen? De auto dient in een parkeervak te worden geparkeerd. Ter waarschuwing: er worden regelmatig boetes uitgedeeld aan auto’s die niet correct staan rond de praktijk.

4.4. Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk.

4.5. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, de BHV-er of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

5. Openingstijden en Bereikbaarheid van de Praktijk

De praktijk is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend en telefonisch bereikbaar op nummer 0229 – 212 438 van 8:00 tot 18:00 uur. Wanneer door omstandigheden of feestdagen de tijden zijn veranderd zal dat te horen zijn bij het bericht op het antwoordapparaat. Indien wij niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden kunt u een bericht en uw telefoonnummer inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons ook contacten via info@chiro.nl 

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op, de medische gegevens alleen op papier. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons mocht er iets mis zijn gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij zijn verplicht ons te houden aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor gegevens die van derden ontvangen zijn.